18.9.06

 

Wat is uw top drie?

Afgelopen zaterdag stond de Baarsjesdag weer op het programma. De zon scheen volop en dat zorgde voor een leuk sfeertje op het Mercatorplein, waar vele organisaties met een standje aanwezig waren. Hoewel er blijkbaar minder bezoekers waren dan vorig jaar, heb ik het toch vooral als lekker druk ervaren.

Samen met mijn collega-raadsleden Tamara en Miranda ging ik in gesprek met bewoners en andere mensen die namens een organisatie aanwezig waren. Tamara slaagde met verve voor de inburgeringstest, geleid door Samira Abbos. De hele middag waren er optredens op het podium, aan elkaar gepraat door Jihad Alariachi van de Meiden van Halal, waarbij me opviel dat het wel erg veel rap was en weinig andere muziek.

Ook hebben we deze middag gebruikt om een kleine 40 mensen te bevragen over hun 'top drie' van onderwerpen waar de VVD zich in De Baarsjes op zou moeten richten. Heel leuk en nuttig om op die manier een kleine steekproef te nemen en te checken of we nog wel bezig zijn met de juiste dingen! Ongeveer 35% van de mensen noemde vuil op straat als één van de belangrijkste punten. Meer specifiek werd enkele malen hondenpoep genoemd. Niet echt verrassend maar wel goed om te beseffen dat hier nog veel werk aan de winkel is voor wethouder Ab Cherribi.

Ook veiligheid werd belangrijk gevonden door 25% van de mensen. Aanvullend hierop gingen enkele bewoners in op jongerenoverlast op en rond het Mercatorplein. Een greep uit de overige onderwerpen die terugkwamen: goed onderwijs voor iedereen, parkeren, diversiteit, betere woningen, werkgelegenheid, betere toegankelijkheid voor gehandicapten, jongerenactiviteiten en zorg. Het viel tot slot op dat veel bezoekers van de Baarsjesdag ondanks de genoemde aandachtspunten positief gestemd waren over De Baarsjes.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?