24.2.07

 

Burenruzie!

Samen leven is een veelgehoord motto deze dagen. En waar gaat dat nu meer op dan in één van de dichtstbevolkte gebieden in Nederland, en daarmee van de wereld: De Baarsjes. In wijken waar mensen zó dicht op elkaars lip zitten, komen onvermijdelijk conflicten, irritaties en misverstanden voor.

Vaak zijn dat problemen die door de politie te licht worden bevonden. Maar dat maakt de irritatie er niet minder om. Bovendien is het voor buren niet altijd mogelijk om er samen uit te komen. Zeker als het gaat om mensen met een verschillend leefritme, een andere culturele achtergrond of simpelweg als de emoties te hoog zijn opgelopen.

Daarom bestaat in veel steden in Nederland buurtbemiddeling. Vrijwilligers uit de buurt zijn opgeleid tot buurtbemiddelaar en proberen te bemiddelen in burenruzies. Ik ben zelf ook al een jaar of vijf buurtbemiddelaar, eerst in Rotterdam-West en nu in De Baarsjes. En ik merk dat hier in De Baarsjes genoeg werk aan de winkel is! Het team buurtbemiddelaars – we zijn ongeveer met zijn tienen- heeft moeite om het grote aantal zaken bij te benen. Het gaat dan meestal over rommel of geluidsoverlast.

Vaak komt een klacht binnen via de politie of via de woningcorporatie. Soms weten bewoners zelf de stichting buurtbemiddeling te vinden. We werken in tweetallen. Eerst gaan we dan naar de ‘klager’ om zijn of haar verhaal aan te horen, en vervolgens naar de buren. Als beide partijen meewerken, komt het dan tot een bemiddelingsgesprek, meestal ‘op neutraal terrein’ in een kantoortje aan het Mercatorplein. En als buren die stap met elkaar willen nemen, komen ze onder leiding van buurtbemiddelaars vaak al snel tot concrete afspraken.

Ik vind het bijzonder om te zien dat áchter de kleine ergernissen vaak een dieper gevoel of misverstand schuilt. Dat maakt het werk als buurtbemiddelaar dankbaar en leerzaam. Heeft u ook problemen met uw buren, waar u even geen raad mee weet? Of wilt u zelf graag buurtbemiddelaar worden? Bel dan Stichting Bemiddeling Amsterdam, 020-6891859,
http://www.bemiddelingamsterdam.nl/


Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?