3.2.07

 

Spreiden van coffeeshops: samenwerken in West?


Na de verkiezingen in maart 2006, heeft de VVD zich in de coalitieonderhandelingen sterk gemaakt om vermindering van het aantal coffeeshops in De Baarsjes op te nemen in het programakkoord. Ook in de Algemene Beschouwingen van afgelopen juni hebben we het Dagelijks Bestuur (in een gedicht) hieraan herinnerd. Inmiddels lijkt onze stadsdeelvoorzitter Arco Verburg serieus werk te gaan maken van deze afspraak. In de media zet hij het probleem op de agenda, waardoor ook de gemeenteraad en de burgemeester het onevenredig grote aantal coffeeshops in De Baarsjes op hun netvlies krijgen.
Vijftien van de negentien coffeeshops in Amsterdam West zitten namelijk op die 1,64 vierkante kilometer van ons kleine stadsdeel. Met het blowverbod in de buurt rondom het Mercatorplein lijkt de overlast van blowende hangjongeren wat verminderd, hoewel het 'quick & dirty' evaluatierapportje mijn fractie nog niet heeft overtuigd van het succes. Nee, de werkelijke oorzaak zit 'm in het aanbod van coffeeshops.
Even voor de duidelijkheid: ik heb niets tegen coffeeshops, en kom er zelf ook weleens. Toch valt niet te ontkennen dat veel van dit soort zaken een aantrekkingskracht hebben op figuren die overdag niet op school of op hun werk zijn en ook niet altijd op straat willen rondhangen. Daarnaast heb je nog de minderjarige gastjes, die bijvoorbeeld ook uit Slotervaart komen om in De Baarsjes drugs te halen. Ik werd zelf laatst op weg naar de Dirk aangesproken door een jongetje van een jaar of veertien. Of ik een paar gram wiet voor 'm wilde halen....
Arco Verburg geeft openlijk toe dat hij weinig instrumenten heeft om het aantal coffeeshops te verminderen. Dat is verstandig. Hij roept daarom ook -terecht- de hulp in van de burgemeester en Den Haag. Het zou in dit kader ook goed zijn als zijn partijgenoten en collega-stadsdeelvoorzitters in West hun verantwoordelijkheid nemen en deze problematiek samen oppakken!
En stel dat je handvatten krijgt om actie te ondernemen: waar begin je dan? Vooral het samenklitten van coffeeshops en de aanwezigheid van coffeeshops rondom scholen verdienen aandacht. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als de rotte appels het eerst vertrekken. Het is echter moeilijk om coffeeshops te betrappen op illegale praktijken als rechtstreekse verkoop aan minderjarigen. Misschien dat een van de horeca-controle acties in de toekomst nog iets oplevert. Ook kunnen politieagenten wat meer 'undercover' de coffeeshops gaan controleren (voor zover dat al niet gebeurt).
Geïnspireerd door de stadsdeelvoorzitter liep ik gisteren eens binnen bij coffeeshop 'Terminator', bij mij om de hoek. De jongen achter het afhaal-loketje beweerde dat er een hard beleid wordt gevoerd voor wat betreft minderjarigen. De buurman van de coffeeshop, de slijter, bevestigde dit en was erg positief over zijn samenwerking met de coffeeshop. Als hij opvallende types op de stoep ziet of minderjarigen die aan drugs proberen te komen, belt hij meteen zijn buurman. En omgekeerd.
De VVD-fractie zal de komende weken vaker te vinden zijn in en rondom coffeeshops in De Baarsjes. We willen weten wie er komen, en wat omwonenden en ondernemers ervaren. Een actieve bijdrage die misschien nog signalen en idee├źn oplevert waar ons Dagelijks Bestuur haar voordeel mee kan doen.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?