7.4.07

 

Vruchtbaar buurtoverleg in de Chassébuurt!

Afgelopen donderdagavond schoof ik aan bij het vierjaarlijkse buurtoverleg in buurtcentrum Chassé. Deze buurtoverleggen zijn bedoeld om het contact tussen stadsdeel en bewoners te verbeteren en signalen op te vangen.

Helaas hadden maar weinig bewoners de moeite genomen om langs te komen, ik telde er zestien, bijna alleen maar vrouwen. Na een verhaal van stadsdeelvoorzitter Arco Verburg over de Westermoskee, Plan West en de Chassékerk (wat gebeurt er eigenlijk veel in die buurt!) gingen enkele ambtenaren van het stadsdeel in op de openbare ruimte en wat daarin beter en veiliger kan. Zo is bijvoorbeeld het kruispunt aan het einde van de Van Speijkstraat (bij die nieuwe bakker Mahria, zie foto) gevaarlijk voor fietsers. Misschien dat er een spiegel geplaatst kan worden of een bult op de Admiraal de Ruyterweg om het autoverkeer wat af te remmen.

Vervolgens was het de beurt aan bewoners om hun zorgen en ideeën op tafel te leggen. Een moeder begon haar verhaal met de wens om extra speeltoestellen op het Kortenaerplein en eindigde met de opmerking dat er eigenlijk toch al veel speelruimte is voor kinderen in de buurt (‘maar je moet het maar net weten’). Ook het mobiele spelen, waarbij een busje vol met speelattributen verschillende pleinen in de buurt aandoet, lijkt steeds beter te werken. Een andere mevrouw maakte zich zorgen om meisjes tussen 9 en 12 jaar: wat is er voor hen te doen? Jongens bezetten vaak het plein en typische meisjesactiviteiten zijn er wel, maar blijkbaar nog niet voldoende bekend. Een idee dat naar boven kwam was om op pleinen zoals het Balboaplein eens een ‘basketbaluurtje’ te organiseren voor meiden.

Toen kwam het belangrijkste onderwerp aan bod: de besteding van het buurtbudget van 4 ½ duizend euro. Iedere buurt in De Baarsjes heeft namelijk een buurtbudget voor bewonersinitiatieven. Voor ieder initiatief moet een plan worden ingediend en is maximaal 1000 euro beschikbaar.

Ik kan niet anders zeggen dat er een paar leuke plannen naar voren kwamen. Zo komt er een fancy fair in basisschool De Meidoorn, een multiculturele brunch in de Chasséstraat en een feestactiviteit in de Slatuinenweg omdat de natuurtuin vijftien jaar bestaat. Een heel goed idee vond ik om eens een theatervoorstelling voor kinderen naar Plan West te halen. In Oud-West blijkt dat voor de kinderen en hun ouders (van alle mogelijke culturele achtergronden) een doorslaand succes te zijn. En in navolging van de kinderkunstroute en de gedichtenroute, wil een groep ouders/onderwijzers van de St. Janschool nu een fotoroute gaan maken in de buurt: kinderen maken samen met enkele professionele fotografen een foto bij buurtbewoners thuis, die vervolgens (als het mag!) voor het raam wordt ‘geëxposeerd’.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?