20.10.07

 

Oneindige papierwinkel....

Toen ik besloot om de locale politiek in te gaan, kon ik me daar van alles bij voorstellen. Buurtbijeenkomsten, debatten voeren, standpunten bepalen met de fractie en veel contact met buurtbewoners en -organisaties. Oftewel: binding met de buurt.

Al die dromen zijn uitgekomen. Ik heb me echter een beetje verkeken op een wezenlijk onderdeel van het raadswerk: de stukken. Als ambtenaar ben ik best wat gewend als het gaat om stapels post, nota's en memo's. Maar als er dan bij thuiskomst ook iedere week nog grote enveloppen met centimeters dikke stukken op de mat liggen....zo erg had ik het niet verwacht.

Gelukkig verdelen we iedere maand de boel. En van de zeven fractieleden ben ik misschien nog wel degene die het minste moet lezen. Maar toch, vandaag voel ook ik me zwaar de dupe van de continue stroom aan ambtelijke ambitie. Een najaarsnota, parkeernota, programmabegroting, doelmatigheidsonderzoek, schriftelijke reacties en evaluaties, bestedingsvoorstel, bloemlezing, bewonersmail en kwaliteitsmeting liggen te wachten op deze zonnige zaterdagmiddag.

En het ergste is, dat je er als raadslid vaak nog zelf om vraagt. Want we willen natuurlijk wel onze bestuurders goed controleren. En dat zij plannen maken die positief uitpakken voor De Baarsjes(bewoners). Doorlezen dus, zo snel mogelijk en met gevoel voor wat belangrijk is en wat niet. Soms best lastig.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?