24.11.07

 

Trots op ‘Slimme keuzes voor een schone lucht’

Soms zijn er van die momenten dat je trots bent op je partij. Ja, zelfs als het voortbestaan ervan ter discussie wordt gesteld door een erelid. Want uiteindelijk gaat het om de inhoud en visie waar je voor staat.

Vandaag lanceerde gemeenteraadslid Robert Flos ‘Slimme keuzes voor een schone lucht’, het gezamenlijke verkeersplan van alle VVD-fracties in Amsterdam binnen de ring A10. Hét alternatief voor de kortzichtige plannen van het PvdA-Groenlinks college om parkeertarieven te verhogen en tarieftijden te verruimen.

Als je een duurzaam draagvlak wilt creëren voor een betere luchtkwaliteit, kom je er niet met ‘autootje pesten’. Het kan gelukkig ook anders, met een betere balans tussen de verschillende belangen. Schonere lucht is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook noodzakelijk om te kunnen blijven bouwen en ontwikkelen in de stad. Daarom is een beleid nodig dat autobezit van bewoners en bezoekers niet automatisch bestraft, maar verantwoordelijk gedrag juist beloont. Met precies hetzelfde doel, namelijk de uitstoot van fijnstof en stikstof verminderen.

Wat zijn dan slimme keuzes? Bijvoorbeeld het creëren van een bonus voor eigenaars van de meest vervuilende auto’s, als ze die laten slopen. Of afspraken met bedrijven over woon-werkverkeer van hun personeel. Lagere tarieven en abonnementskosten voor schone auto’s. Ambitieus is het voorstel voor 50.000 extra bomen tot 2010. Creatief is het onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsensysteem als in Parijs en Lyon (al zal het lastig zijn om de ruimte te creëren voor voldoende fietsstations). Meer en beter openbaar vervoer dat tot laat in de avond beschikbaar is, zal het autogebruik kunnen verminderen.

Als ik hier in De Baarsjes meemaak hoe GroenLinks telkens weer voorstellen indient om op deze anderhalve volgebouwde vierkante kilometer de wereld te verbeteren, denk ik: sympathiek en enthousiast. Maar echt effectief kan het niet zijn. Wat dit plan succesvol maakt, is dat het gaat over het hele gebied binnen de ring A10. En dat is volgens mij het meest locale niveau waarop de politiek iets kan betekenen voor de luchtkwaliteit.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?