27.1.08

 

Olympische Spelen in De Baarsjes

Tijdens de komende raadsvergadering dien ik samen met Bram van Els van de PvdA een motie in waarin we het stadsdeelbestuur vragen om dit jaar extra aandacht te besteden aan de Olympische Spelen.
'Maar die zijn toch in Peking?', denk je dan waarschijnlijk. Dat klopt, maar de Spelen kunnen een grote bron van inspiratie zijn, ook voor de Baarsjesbewoners. De sportdeelname in De Baarsjes is namelijk relatief laag vergeleken bij het Amsterdamse gemiddelde. Dit terwijl de problemen met overgewicht in ons stadsdeel juist groter zijn.

En zo ontstond bij mij het idee om op een leuke manier de sport onder de aandacht te brengen van kinderen, jongeren en hun ouders. Concreet vragen we aan het dagelijks bestuur om:
- scholen te wijzen op het Olympisch lespakket en de mogelijkheid tot het organiseren van een sportdag in het Olympisch Stadion;
- kinderen en jongeren via sportbuurtwerk en op school in aanraking te laten komen met voor hen wellicht nog onbekende Olympische sporten;
- medaillewinnaars (als ‘we’ medailles winnen) naar De Baarsjes te halen voor workshops.

En als ik dan -optimistisch als ik ben- nog verder in de toekomst kijk, dan zijn de kinderen van nu misschien wel de vrijwilligers of zelfs de atleten die de Amsterdamse Spelen van 2028 tot een succes kunnen maken!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?