27.9.09

 

Geschokt ....

Moest even slikken toen ik in de nieuwsbrief van stadsdeel De Baarsjes en op het blog van stadsdeelvoorzitter Godfried Lambriex las dat sportbuurtwerkers op het Columbusplein zijn aangevallen door vier jongens. Er is zelfs geprobeerd om een van de sportbuurtwerkers met een hamer te slaan. Ouders en ook andere jongeren stonden toe te kijken. Twee jongens zijn gepakt en worden voorgeleid, de andere twee zijn (voor zover ik weet) nog voortvluchtig.

Mijn maag draait hier dus van om. Het is bekend dat er al enige tijd problemen zijn met jongeren op het Columbusplein, en juist daarom is een extra inspanning geleverd met straatcoaches, politie en dus ook het sportbuurtwerk. Dat er nu zoiets gebeurt, is heel triest. Ik heb dezelfde dag gebeld met de coördinator van het sportbuurtwerk team, die op mij een aangeslagen indruk maakte. Met veel energie hebben zijn mensen de afgelopen maanden geprobeerd om de jongeren aan het sporten te krijgen. En dan gebeurt dit, tijdens een voetbalwedstrijdje.

Aan deze jongens valt weinig eer meer te behalen. Daarnaast hebben de betrokken ouders blijkbaar alle grip op hun kinderen verloren, en daarmee ook een gevoel van verantwoordelijkheid om in te grijpen. Dat is een keiharde realiteit in een buurt waar het op zoveel fronten ook ontzettend goed gaat. De stadsdeelvoorzitter heeft meteen aangegeven dat het gedrag van de jongens ‘onacceptabel’ is, dat de gezinnen ‘tot de orde worden geroepen’ en dat ‘zo nodig dwingende maatregelen worden genomen’.

Goed dat er snel actie wordt genomen. Ondanks dat heb ik wel meteen vragen gesteld aan de stadsdeelvoorzitter. Hoe oud zijn die jongens eigenlijk? Zagen we dit aankomen? Hoe denkt hij deze gezinnen tot de orde te kunnen roepen en wat zijn dan die dwingende maatregelen?

Als het aan mij ligt, zien we die jongens voorlopig sowieso niet meer terug op het Columbusplein. Ze hebben van onze mensen af te blijven. En ja, in zulke gezinnen moet worden ingegrepen. Hoe precies, dat is op dit moment lastig in te schatten. Ik ben benieuwd naar het verhaal achter deze jongens en hun ouders. Ingrijpen in gezinnen is niet liberaal, maar soms wel nodig. Al was het maar om te voorkomen dat broertjes van deze daders straks hetzelfde gedrag gaan vertonen.


Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?