22.12.09

 

Nieuwe website VVD West


Met onze kerstboom-actie en de kerstborrel van afgelopen donderdag is de campagne al goed op dreef in Amsterdam-West. Vlak voor de feestdagen lijkt de VVD een stijgende lijn te pakken te hebben, zowel landelijk als in Amsterdam. Dat is prettig, maar het echte campagnegeweld moet nog beginnen. Dat is iets waar ik erg naar uitkijk! We hebben een leuk en creatief team met mensen die veel van hun vrije tijd opofferen voor de VVD, en trouwens ook voor de gezelligheid met elkaar:)

Onderdeel van de campagne en van de fusie van vier stadsdelen is ook onze nieuwe website. Die is kort geleden in de lucht! Je kunt ‘m vinden op vvdamsterdam.nl/west Hij is opgezet door Marcus Wagenaar en Gertjan Neerhof en zal de komende tijd gevuld worden met nieuws over onze standpunten, campagne-activiteiten en nog veel meer.

Op deze website is ook meer informatie te vinden over onze top tien kandidaten. Waar en hoelang ze in West wonen, wat hun favoriete plek is in het stadsdeel, waarom ze politiek actief zijn geworden en waarom de VVD.

Vooral die laatste vraag intrigeert me. Ik zie de VVD als een bonte verzameling van verschillende, eigenzinnige mensen. Het stereotype beeld dat sommigen helaas nog hebben van de VVD, gaat dan ook niet op. Wel is er iets dat ons bindt: het liberalisme. De VVD is een optimistische partij, die uitgaat van de kracht van mensen. Daarom staan we voor een maatschappij met een kleine overheid, zodat mensen zoveel mogelijk regisseur kunnen zijn van hun eigen leven. Niet je afkomst telt, maar je toekomst. Dat je daarvoor hard moet werken, staat voor de VVD buiten kijf. In de persoonlijke motivatie van onze kandidaten op de website, zie ik dit terug. We staan voor een sterke individuele verantwoordelijkheid: voor het eigen geluk maar ook voor het welzijn van diegenen die ondersteuning nodig hebben.

Kom snel eens kijken en maak kennis met ons op vvdamsterdam.nl/west !

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?