18.1.10

 

Mosquitos op het Columbusplein


Vanavond was ik om 19.00 uur in jongerencentrum de Zuidpool, samen met een handjevol bewoners, voor de presentatie van de zogenaamde 'mosquitos' die geplaatst gaan worden op het Columbusplein als middel om de jongerenoverlast daar tegen te gaan. Een mosquito is een apparaat in een kastje dat -als ie aan staat- een hoog, hinderlijk geluid geeft dat alleen hoorbaar is voor jongeren onder de 25 jaar. Al enige tijd ervaren bewoners aan het Columbusplein grote overlast van groepjes hangjongeren. Ik herinner me de sportbuurtwerker die enkele maanden terug een klap kreeg met een hamer tijdens een partijtje voetbal. En ook vorige week en afgelopen zondag waren nog incidenten.

De bewuste jongeren zitten in allerlei trajecten, er is extra politie-toezicht en inzet van straatcoaches, ouders worden betrokken, maar in overleg met bewoners is nu dus ook besloten tot het plaatsen van drie mosquitos op het plein. Die zullen de komende tijd na 23.00 uur aangezet worden en 's ochtends vroeg weer uitgaan. De bedoeling van een mosquito is dat jongeren hun vaste hangplek verlaten door het irritante geluid. Meer dan 150 gemeenten hebben al van dit soort kastjes hangen, met positieve resultaten. Vaak 'verdunnen' de groepen waardoor de jongeren minder overlast veroorzaken.

Er waren enkele sceptici in het zaaltje. "Kan ik zelf nog wel slapen?", vroeg een mevrouw zich af. "Is het niet schadelijk voor spelende kinderen?", vroeg een ander. Gelukkig wist de mosquito-expert iedereen te overtuigen van de voordelen van zo'n kastje, en dat het absoluut geen schade aanricht aan het gehoor. Wij hoorden geen van allen het geluid, totdat de expert het geluid aanpaste aan onze leeftijd: auw! echt irritant!

De VVD is voorstander van de inzet van dit soort middelen, als aanvulling op een goed jongerenbeleid en harde aanpak van overlastgevers. Ik ben erg benieuwd of de mosquitos op het Columbusplein een positief effect zullen hebben. Tijdens de bijeenkomst met bewoners bleek eens te meer dat maatregelen nodig zijn, toen er zomaar een ei naar binnen werd gegooid! Gelukkig werd niemand geraakt ....

Comments:
Amsterdam verpaupert meer en meer, Tom. In mijn jeugd waren het louter blanken die de buurt verpesten, maar was er nog iets te doen voor jongeren. Nu kost alles veel geld, sportclubs, hobby's en er is geen sociale controle meer.

Ik ben zelf opgegroeid in de Amsterdamse Rivierenbuurt en daar merkte ik destijds al dat jongeren door 2-verdieners werden losgelaten doordat er geen tijd voor kinderen was.

Ook kwam ik als kind in Amsterdam-West. Er waren knokploegen aanwezig en de buurt is altijd onveilig geweest. Politie was er nauwelijks om jongeren te sturen. Ik weet niet beter.
Er is geen discipline in Amsterdam.

Juist de grote steden hebben een soort van jongerencoaches nodig die met jongeren praten en hen aandacht geven om te zien wat er in hen omgaat. Iemand die naar hen luistert.
Pubers leven vaak in eenzaamheid en worden niet begrepen. Maar er is ook niets meer te doen in het overbevolkte stadsdeel dat de Baarsjes wordt genoemd. Er is nu geen ruimte meer, want daar waar ruimte is worden koophuizen neergezet in plaats van een leuk buurthuis neer te zetten voor jongeren, inclusief professionele begeleiding met gemotiveerde mensen die zich daadwerkelijk het lot van jongeren aantrekken. Zodra zij er zijn, dan lopen zij tegen een bureaucratische muur, die mensen in de put praat.

Die Mosquitos lokken alleen maar baldadigheid uit, net als destijds de ME en er wordt niets opgelost. Praten echter blijkt altijd te hebben geholpen, maar niemand heeft tijd, of ruimte in Amsterdam.

ER is in Amsterdam-West nog niets veranderd sinds mijn jeugd, uitgezonderd dat er nu helemaal geen ruimte meer is en helemaal niet meer naar jongeren wordt geluisterd en er financieel totaal niet meer in pubers wordt geïnvesteerd. Waar moeten ze heen? Tell me?

Groet, Marjon
 
Hierop heb je helaas niet gereageerd, Tom. Dat betekent voor mij dat je mijn gevoel bevestigd en dat je weet dat hier knelpunten liggen.

Dank je wel!
 
Hoi Marjon,

Had ik inderdaad nog niet gedaan;) Ik heb juist het gevoel dat er nu veel meer geld wordt gestopt in pubers. Bovendien is er genoeg te doen voor een goedwillende puber in Amsterdam. De wereld ligt voor je open hier!

Het is bij dit soort maatregelen (mosquitos bv.) goed om te definiëren waar we het over hebben. In mijn ogen gaat het dan niet om pubers, maar om overlastgevende jongeren die grotendeels niet voor rede vatbaar zijn. Voor de rest is er best een hoop te doen en hoeft er wat mij betreft niet nog een buurthuis bij.
 
Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?