9.2.10

 

Weekendacademie

Deze verkiezingen lijkt mijn VVD terug te vallen op traditionele thema’s als economie, parkeren, financiën en ondernemerschap. De PvdA profileert zich vooral als onderwijspartij met hart voor de jongeren en is vaak trots op het feit dat dankzij hen zoveel geld in het onderwijs en jongerenwerk wordt gepompt.

Wat je bijna zou vergeten, is dat de VVD een echte onderwijspartij is. Ook de kandidaten in West hebben uitgesproken standpunten over onderwijs en jongerenwerk. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit filmpje van Joris Blaauw.

Enkele onderscheidende punten uit ons programma:
- Vrije schoolkeuze voor ouders, ook Amsterdammers mogen inschrijven bij meerdere scholen bij loting
- een verdergaande samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen
- het onderbrengen van technische programma’s met goed beroepsperspectief in de Brede School
- een brug slaan tussen vmbo en mbo
- ruimte voor speciaal onderwijs en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, een Leonardoschool in West
- meer aandacht voor meiden in het jongerenwerk


Ook steunt de VVD initiatieven als de Weekendacademie in Bos en Lommer. Dit is een initiatief waar jongeren uit groep zeven en acht van de basisschool en klas een en twee van de middelbare school in het weekend met huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining en ontspanning aan hun toekomst werken. Dankzij een motie van VVD en D66 kreeg dit project de afgelopen jaren meer geld. Dat de Weekend Academie een waardevol project is, blijkt uit het feit dat niet alleen het stadsdeel, maar ook bedrijven en fondsen in dit initiatief investeren. Kijk hier naar het filmpje van Kartinie Martowirono over de Weekendacademie.

Ook in De Baarsjes bestaat een vergelijkbaar initiatief: de IMC Weekendschool. Gertjan Neerhof begeleidde er onlangs nog een jonge VVD fractie vol aanstormende talentjes. Gehuld in extra large VVD poloshirts werkten zij een zondag aan hun debatvaardigheden! (zie foto)

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?