28.4.10

 

Afscheid van stadsdeel De Baarsjes ....

Gisteren was het dan zover: de allerlaatste raadsvergadering in De Baarsjes. Na Koninginnedag houdt stadsdeel De Baarsjes op te bestaan en woon ik in stadsdeel West. Natuurlijk was ik tijdens de campagne en in de periode na 3 maart al veel bezig met het nieuwe stadsdeel West en de kersverse VVD-fractie .. maar toch .. als je dan voor de laatste keer in de raadszaal zit, krijg je vanzelf een afscheidsgevoel.

In stadsdeel De Baarsjes is in de afgelopen twintig jaar een hoop gebeurd: de rellen op het Mercatorplein, de Westermoskee en het blowverbod zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Al met al denk ik dat in De Baarsjes de afgelopen jaren veel zaken zijn verbeterd. Dit komt deels door de aantrekkelijke ligging binnen de ring, met een voorzichtige ‘veryupping’ als gevolg, maar zeker ook door een gerichte politieke inspanning door het stadsdeel.


De vergadering duurde gisteravond slechts 20 minuten, maar alle toespraken erna namen bijna anderhalf uur in beslag;) Ik mocht namens de raad onze raadsvoorzitter Bram van Els toespreken, nadat hij ons allemaal persoonlijk had toegesproken. Zelf was ik vooral vereerd door het feit dat het langst zittende raadslid, Yuksel Kaplan, mij expliciet noemde in zijn speech als een jong talent en vriend in de raad. Mooie woorden waren er ook voor alle actieve bewoners, de griffier Mirte de Groot, de wethouders en de notulist die al vanaf de oprichting bleek te worden ingehuurd! Een moment van stilte was er voor An Kuyp van de Ouderen Adviesraad, die vorig jaar overleed en naar wie –volkomen terecht- een bankje op het nieuwe Mercatorplein zal worden vernoemd.

Het was een mooie tijd, en een fantastische leerschool. Ik heb zowel van de coalitie als de oppositie kunnen proeven als onderdeel van een geweldige VVD fractie. Door veel contact te maken met bewoners, en mee te besluiten over belangrijke onderwerpen voor de buurt, ben ik me echt een Baarsjesman gaan voelen. En dat verdwijnt zomaar niet!

Ik wil iedereen met wie ik als raadslid heb samengewerkt, en ook die mensen met wie ik het niet eens kon worden, hartelijk bedanken! En eerlijk is eerlijk, De Baarsjes blijft gewoon bestaan en zal simpelweg deel uitmaken van een groter geheel. Op naar West!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?