19.5.10

 

Wel de lasten, niet de lusten ....

Gisteravond werd in de raad van stadsdeel West het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks en D66 besproken. Namens de VVD fractie hield ik een betoog waarin ik aangaf dat de VVD een groot deel van de ambities van deze coalitie onderschrijft en de komende jaren een stevige bijdrage wil leveren om die ambities te halen.

Toch hebben wij als VVD veel aan te merken op dit akkoord. Zo wordt over jongerenoverlast met geen woord gesproken en ook jeugdbeleid ontbreekt in zijn geheel. Duidelijke ambities op deze punten zijn wat ons betreft niet meer dan logisch, juist in een stadsdeel als West. Ook hebben we harde kritiek op het parkeerbeleid. Alle vergunningtarieven gaan flink omhoog, en de autobezitter krijgt er in de buurt geen plek voor terug. Bewoners die hun auto nodig hebben voor werk of gezin, worden simpelweg gebruikt voor het genereren van extra inkomsten. Dat vinden wij ronduit schandalig. Voor meer informatie over ons parkeerstandpunt, zie het optreden van onze woordvoerder Tjakko Dijk op AT5 of zijn artikel op onze website.

Het coalitieakkoord laat eens te meer zien dat in deze coalitie sprake is van een verstandshuwelijk, met veel ruimte voor liefde, maar ook voor irritatie en ongemak. Het is een middelmatig compromis met weinig concrete toezeggingen, oftewel:

Wel de lasten, niet de lusten;
misleiden in plaats van verleiden, en
vage ambities in plaats van harde resultaten!

In de afsluiting van mijn verhaal wees ik op de vage financiƫle paragraaf van het akkoord, waarin duidelijke cijfers ontbreken en moeilijke keuzes vooruitgeschoven worden. Met de bezuinigingen op komst, bood ik drie cadeaus aan aan de drie coalitiepartijen: een broekriem (om nog eens stevig aan te halen) voor GroenLinks, een spaarpot voor D66 en een rekenmachientje voor de PvdA;)

Hier kunt u onze gehele bijdrage nalezen!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?