28.1.11

 

Adopteer Uw Bak

De bezuinigingen hakken er stevig in bij de stad, zo ook in stadsdeel West. Het onderhoud van de openbare ruimte krijgt hierdoor helaas niet de aandacht die het verdient.

Nu loopt er al een tijd een succesvol project in verschillende buurten in stadsdeel West: Adopteer Uw Bak. Bewoners kunnen een vuilcontainer in hun straat adopteren en zo meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, bijvoorbeeld door ‘hun’ vuilcontainer extra in de gaten te houden, te melden wanneer deze volzit en met een sleutel de bak te openen wanneer iets vast komt te zitten. Mijn fractiegenoot Gertjan Neerhof heeft zich er enkele jaren terug sterk voor gemaakt in De Baarsjes.

Juist deze bezuinigingen geven een unieke kans om als overheid bewoners aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte kun je best voor een deel aan actieve bewoners overlaten. Het project Adopteer Uw Bak past helemaal in dit plaatje. De vrijwilligers die hieraan meewerken zijn goud waard en dienen gewaardeerd en beloond te worden voor hun inspanningen. Eind vorig jaar kregen mijn Gertjan Neerhof en ikzelf van meerdere vrijwilligers uit De Baarsjes echter het signaal dat zij sinds de fusie helemaal niets meer hadden gehoord van het nieuwe stadsdeel West. Vast weer zo’n actie die met alle fusieperikelen ‘onderaan de stapel’ was beland ..

Hierop stelde Gertjan voor om het Dagelijks Bestuur aan te spreken op deze gemiste kans, en te vragen om Adopteer Uw Bak zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen, en liefst uit te breiden over heel West. Onze motie hierover werd in december door de hele raad aangenomen. Bestuurder Dirk de Jager reageerde positief en heeft toegezegd om in het eerste kwartaal (nu dus) het contact met de bestaande vrijwilligers aan te halen en nieuwe vrijwilligers te werven.

Hopelijk kunnen we meer bewoners enthousiast krijgen en houden voor dit soort projecten. Het kost ons als stadsdeel namelijk rijwel niets, maar het zorgt wel voor een schonere, veiligere omgeving en meer sociale samenhang in de buurt.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?