14.5.11

 

Debattle!

In de verkiezingscampagne van vorig jaar viel het enthousiasme en de betrokkenheid op die we tegenkwamen in jongerencentra in West. Daar wilden we als raadsleden een vervolg aan geven. Ik stelde toen samen met collega’s van alle andere partijen een motie op om dit voorjaar een debat voor jongeren te organiseren. Met veel vrijwillige inzet en weinig kosten.

Afgelopen vrijdag was het zover: de “Debattle!”. Met enkele raadsleden, het Jongeren Service Punt in Westerpark en de griffie hebben we hard gewerkt om er een mooie middag van te maken. En dat is gelukt! De raadszaal was gevuld met een kleine 30 jongens en meiden en ook nog aardig wat publiek.

Na de opening door raadsvoorzitter Kartinie, legden Orhan (PvdA) en ik snel de regels uit van het lagerhuisdebat. Vervolgens gingen de jongeren twee ronden met elkaar in debat, met korte time-outs waarin wij raadsleden ze probeerden te coachen om er een echte battle van te maken. Debatleider Kamran Ullah leidde alles in goede banen, hield de jongeren bij de les als dat moest en zweepte de boel lekker op.

De jongeren debatteerden in een warming up ronde over stellingen als “spijbelaars moeten voor straf de WC’s op het centraal station schoonmaken” of “leraren moeten altijd beschikbaar zijn op msn”. Rapper Sean verzorgde in de pauze een optreden en daarna volgde een tweede ronde waarin twee groepen het tegen elkaar moesten opnemen. Het lot bepaalde welke groep vóór was en welke tegen. Met stellingen als “de politie moet in West veel harder optreden en “op alle scholen moet het schooluniform verplicht worden”.

Iedereen deed mee, goede argumenten vlogen over en weer en dat alles in een sportieve sfeer. Aan het einde gaven de jongeren ons nog wat wensen mee. Zo willen ze bijvoorbeeld beter geïnformeerd worden over buurtinitiatieven (hoe werkt dat?), meer activiteiten voor 12+ en zouden schuldhulpverleners vaker aanwezig kunnen zijn in buurthuizen.

Dit was met afstand de leukste bijeenkomst die ik in de raadszaal heb meegemaakt. Het smaakt naar meer. Ook de jury was vol lof over alle talent en enthousiasme onder de jongeren. Winnaar Achmed uit De Baarsjes gaat (met een groepje vrienden en vriendinnen) een dag mee met Orhan en mij naar de Tweede Kamer in Den Haag!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?