24.5.11

 

Geen overlastgevende jeugdgroepen meer in West ....

Gisteravond heeft de stadsdeelraad in West met grote meerderheid een amendement van VVD en PvdA aangenomen op de notitie 'Grensoverschrijdend gedrag'. Deze notitie beschrijft de aanpak van ernstige jeugdoverlast in ons stadsdeel. Het Dagelijks Bestuur staat voor een daadkrachtige en vernieuwende aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Maar in de genoemde notitie wordt, net zoals in de centrale stad, gestreefd naar een afname van het aantal jeugdgroepen van minimaal 20 procent. In West zijn nu zes jeugdgroepen, dus dat zou een afname naar 4 of 5 jeugdgroepen betekenen. Deze ambitie vond de VVD te mager.

Ik heb daarom samen met Silvester Heijdemann van de PvdA het initiatief genomen om deze ambitie op te schroeven. Samen vinden wij dat de inzet verder moet gaan en dat alle overlastgevende, criminele jeugdgroepen zo snel mogelijk van de straat moeten. Vertaald naar een realistische inzet, betekent dat een afname naar nul jeugdgroepen in 2014.

Met deze ambitie geven we een stevig statement af naar alle betrokkenen. Zo laten we zien dat we jeugdoverlast en -criminaliteit in West niet tolereren, pal achter onze bewoners staan en álles op alles zetten om de overlast van de straat te halen. Ik denk dat de aanpak op dit moment al de goede richting op gaat, maar in de nabije toekomst zullen we in de deelraad nog regelmatig moeilijke, financiële keuzes moeten maken. Een uitspraak als deze houdt de druk op de ketel voor alle betrokken partijen en zorgt ervoor dat we als raad vinger aan de pols houden voor wat betreft de jeugdoverlast in ons stadsdeel.

De VVD staat al heel lang voor een stevige aanpak die een eind maakt aan jeugdoverlast en criminaliteit. Teveel bewoners worden hier dagelijks mee geconfronteerd in hun eigen buurt. Dat is schandalig. Wij zullen dan ook niet schromen om flink te investeren in de veiligheid op straat als dat nodig is!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?