29.6.11

 

Belofte maakt schuld

Gisteravond stond tijdens de raad de behandeling van de perspectievennota op de agenda. Dit is traditioneel het moment voor politieke partijen om hun wensen en voorstellen (moties) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur zodat deze kunnen worden meegenomen in de begroting van 2012. Over meer dan 50 moties van alle fracties werd tot laat in de avond gestemd. Hierbij ging het er telkens om een meerderheid te vinden.

Als VVD fractie hadden we een aantal voorstellen ingediend die 1 op 1 aansluiten bij ons verkiezingsprogramma. Belofte maakt schuld, zelfs als je in de oppositie zit. We konden mooie punten binnenhalen voor de bewoners in West. Blij ben ik bijvoorbeeld met de aangenomen, gezamenlijke motie van PvdA en VVD om zeker te stellen dat de inzet op veiligheid in Amsterdam West minimaal op hetzelfde niveau blijft, ondanks alle bezuinigingen. Daarnaast moet dankzij een VVD motie van mijn collega Gertjan Neerhof uitgezocht worden hoe afvalinzameling en handhaving ook op zaterdag na winkelsluitingstijden en op zondag kunnen plaatsvinden.

En ik kreeg een grote meerderheid van de raad achter onze motie over fietsparkeren! Alleen GroenLinks stemde helaas tegen. Het Dagelijks Bestuur gaat nu proberen om het proces voor het aanvragen van fietsenrekken te vereenvoudigen en te versnellen. Bovendien is door onze motie eindelijk een concrete ambitie uitgesproken, namelijk om in deze periode minimaal 5000 extra beschikbare fietsplekken te creƫren, een aantal dat rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma komt. Dit gaat gebeuren door het weghalen van spookfietsen, dan wel het bijplaatsen van fietsenrekken. Toevallig sprak ik gisteren een betrokken bewoner die in de Admiraal de Ruijterweg meer dan 400 van die spookfietsen had geteld.. er is dus werk aan de winkel!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?