23.10.11

 

Kunst geen linkse hobby in West

Aanstaande dinsdag staat de cultuurnota op het programma in de deelraadsvergadering. Bij het lezen ervan valt vooral op hoeveel podia, culturele instellingen, evenementen en initiatieven er eigenlijk al zijn in West. En die vormen voor mij zeker niet bij voorbaat ‘linkse hobby’s’, omdat kunst en cultuur vaak een positieve impact hebben op de leefbaarheid, wijkeconomie en aantrekkingskracht van een buurt.

In West zijn bijna 2500 bedrijven in de creatieve industrie. Er wonen bijna 5000 mensen die –vaak als ZZP’ er- werkzaam zijn in deze sector. Ander feitje: er zijn ongeveer 150 buitenbeelden in ons stadsdeel, die voor bewoners vaak een belangrijk herkenningspunt vormen in hun woonomgeving. Zelf denk ik bijvoorbeeld meteen aan de ijsbeer ‘Orso’ aan de rand van het Erasmuspark. Een kunstwerk van de Italiaanse kunstenares Simona Vergani.

Er moet flink bezuinigd worden op kunst en cultuur. Dat kan naar mijn mening prima, en op een verantwoordelijke manier in West. Het bestuur kiest nu voor een meerjarige subsidierelatie met een beperkt aantal culturele instellingen en podia. Een begrijpelijke keuze waar ik me wel in kan vinden. Die instellingen moeten bovendien aan hoge eisen voldoen, zoals een groot bereik en een aanbod dat aansluit bij bewoners en de profilering van West als aantrekkelijke vestigingsplaats voor creatieve ondernemers. Hierdoor zal er minder ‘dubbel aanbod’ zijn, meer samenwerking tussen organisaties en een efficiënter ruimtegebruik.

Naar aanleiding van een motie die ik afgelopen zomer indiende, zullen minimaal twee locaties in de openbare ruimte worden aangewezen en geschikt worden gemaakt voor continu wisselende exposities. Ik ben heel benieuwd!

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?