4.12.11

 

Liever geen Napolitaanse toestanden in West!

West is een fantastisch deel van de stad waar veel Amsterdammers met plezier wonen, maar laten we er niet omheen draaien: op veel plekken is het een rotzooi. Zwerfvuil op straat, hondenpoep op de stoep, en op sommige plekken wordt afval voortdurend naast de container geplaatst.

Soms zit zo’n container vol, maar meestal nemen bewoners de moeite niet om dit te checken. Of om twintig meter verder te lopen naar een volgende container. Ook grofvuil wordt vaak zomaar buiten gezet, als het de bewuste bewoners uitkomt. Ik erger me al lange tijd aan dit asociale gedrag van medebewoners en ik ben vast niet de enige. Bijgevoegde foto lijkt wel in een achterbuurt van Napels genomen, maar is helaas een foto die ik iedere week zou kunnen nemen op de hoek van de Bestevaerstraat met de Jan van Galenstraat.

Het Dagelijks Bestuur in West zegt dit probleem te willen aanpakken, onder meer met buurtbijeenkomsten en voorlichting. Ik vind dat reuze sympathiek. Ook adoptanten van afvalcontainers kunnen een zeer belangrijke rol spelen. Toch geloof ik niet dat we daarmee dé complete oplossing hebben voor dit hardnekkige probleem.

Van de handhavers dreigt namelijk een groot deel wegbezuinigd te worden door datzelfde Dagelijks Bestuur: een regelrechte ramp. De VVD in West wil het liefste méér inzet op handhaving, zodat onbeschaafd gedrag niet onbestraft blijft. Ik stel daarnaast in een motie voor om de handhaving slimmer en thematisch te organiseren, oftewel: gerichte acties met een thema als hondenpoep of grofvuil, waarbij een groot aantal handhavers samen de buurt ingaan en zonder pardon boetes uitdelen aan bewoners die de buurt vervuilen. Er moet een voorbeeld worden gesteld.

Tot slot pleit ik namens de VVD voor experimenten met gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld door op alle afvalcontainers een sticker te plakken met de boetebedragen voor overtredingen. Er kunnen daarnaast ook positieve prikkels worden ingezet, zoals dit filmpje over de ‘diepste prullenbak ter wereld’ laat zien.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?