25.3.12

 

Bezuinigen op bibliotheken in West: het kan

Deze week ging het in de deelraad over de bezuinigingen in het bibliotheekwerk. Het Dagelijks Bestuur heeft zich voorgenomen om een miljoen te bezuinigen op de bibliotheken. Dat is een flink bedrag, zeker als je bedenkt dat bibliotheken een belangrijke publieke voorziening zijn, goed worden bezocht en een grote rol spelen bij taalontwikkeling. Maar ik vind het ook een kans om kritisch te kijken naar de huidige opzet van de bibliotheken.

Neem bijvoorbeeld de bibliotheken op het Mercatorplein en Bos en Lommerplein, die op nog geen kilometer afstand van elkaar liggen. Vooral het filiaal op het Bos en Lommerplein is verschrikkelijk duur. Is het echt nodig om twee volledig uitgeruste bibliotheken op zo’n korte afstand van elkaar te hebben? Daarnaast zijn er verschillen tussen de huidige bibliotheken in West. De bieb in de Spaarndammerbuurt heeft bijvoorbeeld het minste aantal leden in West en het minste aantal uitleningen in Amsterdam. Niet zo gek als je bedenkt dat deze vestiging op nog geen 2 1/2 kilometer ligt van de prachtige Centrale Bibliotheek naast het Centraal Station.

Bewoners in de Spaarndammerbuurt kwamen in groten getale per bus naar het stadsdeelkantoor. Met ballonnen, een ‘struisvogeldans’, een mooi gedicht en meerdere insprekers probeerden zij de raad te overtuigen van de toegevoegde waarde van een bibliotheek in de Spaarndammerbuurt.

De huidige plannen zijn goed voor een bezuiniging van zeven ton. Er moet dus nog drie ton bij om het miljoen te halen. Ik ben het eens met het dagelijks bestuur, dat een duidelijke keuze maakt voor jeugd. Kinderen moeten in hun eigen buurt terecht kunnen voor boeken. Dat kan wat mij betreft ook met een ‘Jeugdpunt’ in een school, buurthuis of jeugdcentrum. Volwassenen kunnen - ook als zij tot een ‘sociaal kwetsbare groep behoren’ - best een paar honderd meter verder lopen naar een bibliotheek. Voor ouderen die slecht ter been zijn, of bewoners met een handicap, bestaan bovendien al (bezorg)diensten. Het dagelijks bestuur stelt nu voor om het aanbod in zowel de Spaarndammerbuurt als op Bos en Lommerplein te beperken tot jeugd. De vraag is echter of dit voldoende is.

In de discussie die volgde, gaven de meeste partijen aan dat zij koste wat kost alle huidige vijf bibliotheekfilialen in West willen behouden. Een nobel streven, maar geen echte keuze. De OBA maakte ons duidelijk dat het al heel moeilijk wordt om de zeven ton, laat staan de volledige bezuiniging te halen. En het is bekend dat we in de toekomst eerder méér moeten gaan bezuinigen dan minder.

Voor de VVD is geen filiaal heilig. Ik zie uiteindelijk liever drie of vier goed lopende bibliotheken in West dan vijf halfslachtige compromissen. Bovendien zijn er genoeg alternatieven te bedenken om voor kinderen een goede spreiding van het bibliotheekaanbod te behouden.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?