23.4.12

 

Een middag mee met de straatcoaches

Afgelopen week fietste ik samen met VVD gemeenteraadsleden Robert Flos en Daniel van der Ree een middag mee met straatcoaches van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA). Aanleiding hiervoor was een kritisch artikel in Parool, waarin de methode van de straatcoaches als ‘te soft’ werd omschreven. Tijdens bewonersavonden zie ik dat bewoners zich soms hardop afvragen: “Waarom grijpen de straatcoaches niet harder in?” en: “Waarom stonden ze laatst te lachen met die hangjongeren?” Ik steun de inzet van straatcoaches sinds ze er zijn, dus dit was een goed moment om hun werk van dichtbij te zien.

Straatcoaches nemen hun plaats in tussen jongerenwerkers en de politie. Ze signaleren problemen en spreken jongeren hier direct op aan. Speciale gezinsbezoekers van SAOA gaan op bezoek om ouders te confronteren met het overlastgevende gedrag van hun kinderen. Helaas is dit nodig.Samen met twee straatcoaches bezocht ik ‘hotspots’ in De Baarsjes, zoals het Columbusplein en het Antillenplein. Ook stonden we in de Witte de Withstraat, voor de woning van een homoseksuele man die is bedreigd door jongens uit de buurt. En in de Jan van Galenstraat, waar bewoners en ondernemers nog steeds overlast ervaren.

Straatcoaches maken contact met jongeren op straat. Op die manier ontstaat een beeld van welke groepen er zijn, wie er deel van uitmaken, waar ze zich ophouden en wie hun broertjes zijn. De overlast voor bewoners wordt zo minder en er ontstaat waardevolle informatie voor de politie. De straatcoaches met wie ik meefietste, zitten trouwens niet heel dringend te wachten op extra bevoegdheden, al "zou een busje pepperspray in sommige situaties handig uitkomen". Mijn twee ‘collega-straatcoaches’ probeerden actief invulling te geven aan hun coachrol. Ze spraken jongeren tijdens onze fietstocht aan op gedrag en vroegen door naar hun schoolprestaties en ambities. Soms gaven ze tips, bijvoorbeeld over stagemogelijkheden. .

Om een uur of zeven, aan het einde van ons werkbezoek, was ik een nuttige ervaring rijker. Ik heb meer begrip van én voor de werkwijze van straatcoaches. Natuurlijk vormen zij geen wondermiddel, maar zij zijn absoluut een meerwaarde en een goede aanvulling op het werk van politie en andere organisaties die in de buurt actief zijn.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?