4.5.13

 

Toespraak 4 mei bijeenkomst, Bos en Lommer

Hieronder de tekst van van mijn toespraak tijdens de 4 mei bijeenkomst, in de Boomkerk in Bos en Lommer:


“Wie staat nog stil bij 4 mei?” kopte het Parool gisteren.

De Tweede Wereldoorlog is nu bijna 68 jaar geleden beëindigd. Mijn ouders zijn beide na de Tweede Wereldoorlog geboren. Er zijn wel verhalen over de oorlogstijd, zoals in mijn familie het bombardement op het huis van mijn grootouders. En natuurlijk zijn er geschiedenisboeken, films en documentaires. Maar toch, de band met de Tweede Wereldoorlog wordt van generatie op generatie minder sterk. Dat is onvermijdelijk.

Juist daarom was het goed om gisteren in het Parool te lezen dat Amsterdamse jongeren de Dodenherdenking nog steeds belangrijk vinden. En daarom moeten we vasthouden aan bijeenkomsten als deze, en jongeren erbij blijven betrekken.

Ook als je zelf geen directe band hebt met de Tweede Wereldoorlog, word je er op sommige momenten hardhandig mee geconfronteerd. In mijn geval was dat vorig jaar zomer, toen ik samen met mijn vriendin een lang weekend doorbracht  met vrienden in Polen. We besloten om – onderweg naar Krakau - Auschwitz te bezoeken. Het was een snikhete dag en we werden in ons zomerkloffie rondgeleid door een gids. Ik kan u vertellen, het vakantiegevoel was snel verdwenen. Diegenen die weleens in Auschwitz zijn geweest, weten hoe confronterend, beklemmend en onwerkelijk zo’n bezoek is.

Je vraagt je af hoe datgene wat daar gebeurd is, heeft kúnnen gebeuren, en zelfs is uitgevoerd door mensen met een geweten, vaak met een gezin. Die gedachte liet me lange tijd niet los. Oorlog brengt blijkbaar bij sommigen het meest gruwelijke naar boven, en bij anderen juist het beste. Denk aan de mensen die – ook in deze buurt – in het verzet zaten of een onderduikadres boden aan joodse Amsterdammers en daarmee hun eigen leven in gevaar brachten.

“Vrijheid spreek je af”, is dit jaar het thema op 4 en 5 mei. De Tweede Wereldoorlog eindigde immers niet met een laatste slag, maar met een handtekening aan een tafel in Wageningen. Door afspraken tussen geallieerden kwam er een einde aan de bezetting, de moorden en gruwelijkheden zoals in Auschwitz.  De vrijheid zoals wij die kennen en dagelijks beleven, vindt dus zijn oorsprong in afspraken die op papier zijn vastgelegd.

Wat is vrijheid dan? Hoe voelt het? Voor mij betekent vrijheid dat je volledig jezelf kunt zijn en je kunt uiten zoals je wilt, ongeacht je geloof, ras, seksuele geaardheid of wat dan ook. Vrijheid is echter niet vrijblijvend of vanzelfsprekend. Wij zijn allen verantwoordelijk om ons aan de gemaakte afspraken te houden …

… en dat is nodig, want iedere dag wordt geschuurd en getornd aan de vrijheid. Zo ontdekte ik tijdens diezelfde vakantie in Polen, terwijl mijn hoofd nog overkookte van het bezoek aan Auschwitz, dat slechts enkele kilometers verderop discriminatie en zelfs racisme aan de orde van de dag zijn. Ook hier in Bos en Lommer zijn incidenten en voelen mensen zich niet altijd welkom. Ook in deze vrije stad, bakermat van tolerantie, is het nodig om continu, in dag- en nachtdiensten aan de vrijheid te werken, is het nodig als stadsdeel hier een speciaal programma voor op te zetten, is het zelfs nodig om artikel 1 van de Grondwet op het raam van je buurtrestaurant te plakken.     

Morgen vieren we onze vrijheid, vandaag herdenken we alle Nederlanders die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesoperaties erna. De doden die wij vandaag herdenken, inspireren ons als land om te blijven strijden voor onze vrijheid en die van anderen op deze wereld. Om zwaarbevochten afspraken te koesteren en elkaar daaraan te houden. Zij inspireren mij om ervoor te zorgen dat mijn dochter in vrijheid op kan groeien, zichzelf kan zijn en zich ervan bewust wordt dat ook haar vrijheid niet vrijblijvend is.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?