25.9.13

 

Afscheid


Gisteravond heb ik afscheid genomen als raadslid in Amsterdam West. Hieronder kunt u mijn afscheidsspeech lezen:

Dames en heren, collega-raadsleden, Dagelijks Bestuur, griffie

Het voelt vreemd, ik vind het ontzettend jammer, maar toch is het zo: ik ga Amsterdam verlaten en moet daarom afscheid nemen als raadslid in West.

Een belangrijke reden hiervoor kunt u lezen in het VVD verkiezingsprogramma en ongetwijfeld ook in dat van andere partijen: de Amsterdamse woningmarkt zit helemaal vast. Drie hoog met twee kleine kinderen is niet altijd even praktisch. Toen wij daarom op zoek gingen naar een ruimer huis met tuin, kwamen we tot de conclusie dat zulke huizen er niet zijn in West, of onbetaalbaar zijn … óók voor mensen met een zeer redelijk budget. We hebben ons oog laten vallen op een leuk huis in Leiden, een mooie stad met historie waar je – net als hier – op de fiets naar de bioscoop of het theater kan.

Afscheid nemen doet pijn … maar biedt ook de kans om terug te kijken op ruim zeven jaar in de Amsterdamse politiek. Op dinsdag 2 november 2004 om een uur of tien tekende ik een huurcontract en werd ik Amsterdammer. Het werd een ochtend om niet snel te vergeten … niet vanwege dat contract maar vanwege de brute moord op Theo van Gogh. In mijn eerste jaren als duoraadslid en raadslid in De Baarsjes, was het de nasleep van deze moord die voor een groot deel de politiek overheerste. Een roerige, bijzondere tijd waarin ik Amsterdam en vooral De Baarsjes heb leren kennen in al haar dynamiek en diversiteit. In buurtcentra, kerken, cafés, winkels, moskeeën en op straat. In De Baarsjes vormden we als VVD samen met de PvdA de coalitie, wat mogelijkheden gaf om écht iets te veranderen in de buurt. Nadat we in het nieuwe stadsdeel West in de oppositie terecht kwamen, werd dat een iets ander verhaal. Toch ben ik trots op het feit dat ik ook in de afgelopen jaren met succes voorstellen heb gedaan, bijvoorbeeld over het terugbrengen van het aantal zwaar overlastgevende jeugdgroepen, extra toezicht en gerichte handhaving, fietsenrekken of kunst in de openbare ruimte.

Oppositie of coalitie, ik heb altijd geprobeerd om pragmatisch en persoonlijk mijn politieke rol vorm te geven. Natuurlijk zijn er belangrijke verschillen in deze raad en heb ik vaak genoten van debatten op het scherpst van de snede. Maar als ik de balans opmaak, gaat het er bij veel thema’s op lokaal niveau simpelweg om wat goed werkt, in plaats van wat het beste past bij onze afzonderlijke ideologieën of labels.       

Een belangrijk uitgangspunt voor mij is dat ik de plek waar ik woon graag beter wil achterlaten dan hoe ik ‘m aantrof. Ik ben actief geworden in de politiek om dáár een kleine bijdrage aan te kunnen leveren. Is het gelukt? Ik denk van wel. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst richting Mercatorplein liep en dacht: wat een groezelige bedoeling! Afgezien van een Egyptisch shishacafé en een louche kroeg was er ook weinig te doen. Of dat ik op een zomerse dag door het Erasmuspark liep en me afvroeg waarom er zo weinig bewoners waren om van de zon te genieten. Nu loopt er vanaf de De Clerqstraat een lint van leuke en drukbezochte horeca tot aan het Mercatorplein. Het Erasmuspark bruist nu van de activiteiten en trekt mensen uit de hele stad en daarbuiten. En zo kan ik nog wel even doorgaan …

Amsterdam West heeft een bijzonder plekje in mijn hart en ik weet zeker dat ik hier nog met regelmaat terug zal komen. Ik wil in de eerste plaats bewoners bedanken voor alle signalen, gesprekken, emails en hun actieve benadering van de politiek. De VVD bedank ik voor het vertrouwen. Mijn fractiegenoten bedank ik voor de bijzondere tijd die ik samen met hen als team heb mogen meemaken. Ik wil collega-raadsleden van andere partijen bedanken voor alle samenwerking én tegenwerking, het ambtelijk apparaat en de griffie voor de goede en prettige ondersteuning en de bodes en beveiliging voor het feit dat ze er altijd zijn en samen met ons lange avonden maken.

Ongetwijfeld kom ik velen van jullie nog tegen, misschien in de politiek …of anders in de participatiesamenleving!

Bedankt! 


Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?