25.9.13

 

Afscheid


Gisteravond heb ik afscheid genomen als raadslid in Amsterdam West. Hieronder kunt u mijn afscheidsspeech lezen:

Dames en heren, collega-raadsleden, Dagelijks Bestuur, griffie

Het voelt vreemd, ik vind het ontzettend jammer, maar toch is het zo: ik ga Amsterdam verlaten en moet daarom afscheid nemen als raadslid in West.

Een belangrijke reden hiervoor kunt u lezen in het VVD verkiezingsprogramma en ongetwijfeld ook in dat van andere partijen: de Amsterdamse woningmarkt zit helemaal vast. Drie hoog met twee kleine kinderen is niet altijd even praktisch. Toen wij daarom op zoek gingen naar een ruimer huis met tuin, kwamen we tot de conclusie dat zulke huizen er niet zijn in West, of onbetaalbaar zijn … óók voor mensen met een zeer redelijk budget. We hebben ons oog laten vallen op een leuk huis in Leiden, een mooie stad met historie waar je – net als hier – op de fiets naar de bioscoop of het theater kan.

Afscheid nemen doet pijn … maar biedt ook de kans om terug te kijken op ruim zeven jaar in de Amsterdamse politiek. Op dinsdag 2 november 2004 om een uur of tien tekende ik een huurcontract en werd ik Amsterdammer. Het werd een ochtend om niet snel te vergeten … niet vanwege dat contract maar vanwege de brute moord op Theo van Gogh. In mijn eerste jaren als duoraadslid en raadslid in De Baarsjes, was het de nasleep van deze moord die voor een groot deel de politiek overheerste. Een roerige, bijzondere tijd waarin ik Amsterdam en vooral De Baarsjes heb leren kennen in al haar dynamiek en diversiteit. In buurtcentra, kerken, cafés, winkels, moskeeën en op straat. In De Baarsjes vormden we als VVD samen met de PvdA de coalitie, wat mogelijkheden gaf om écht iets te veranderen in de buurt. Nadat we in het nieuwe stadsdeel West in de oppositie terecht kwamen, werd dat een iets ander verhaal. Toch ben ik trots op het feit dat ik ook in de afgelopen jaren met succes voorstellen heb gedaan, bijvoorbeeld over het terugbrengen van het aantal zwaar overlastgevende jeugdgroepen, extra toezicht en gerichte handhaving, fietsenrekken of kunst in de openbare ruimte.

Oppositie of coalitie, ik heb altijd geprobeerd om pragmatisch en persoonlijk mijn politieke rol vorm te geven. Natuurlijk zijn er belangrijke verschillen in deze raad en heb ik vaak genoten van debatten op het scherpst van de snede. Maar als ik de balans opmaak, gaat het er bij veel thema’s op lokaal niveau simpelweg om wat goed werkt, in plaats van wat het beste past bij onze afzonderlijke ideologieën of labels.       

Een belangrijk uitgangspunt voor mij is dat ik de plek waar ik woon graag beter wil achterlaten dan hoe ik ‘m aantrof. Ik ben actief geworden in de politiek om dáár een kleine bijdrage aan te kunnen leveren. Is het gelukt? Ik denk van wel. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst richting Mercatorplein liep en dacht: wat een groezelige bedoeling! Afgezien van een Egyptisch shishacafé en een louche kroeg was er ook weinig te doen. Of dat ik op een zomerse dag door het Erasmuspark liep en me afvroeg waarom er zo weinig bewoners waren om van de zon te genieten. Nu loopt er vanaf de De Clerqstraat een lint van leuke en drukbezochte horeca tot aan het Mercatorplein. Het Erasmuspark bruist nu van de activiteiten en trekt mensen uit de hele stad en daarbuiten. En zo kan ik nog wel even doorgaan …

Amsterdam West heeft een bijzonder plekje in mijn hart en ik weet zeker dat ik hier nog met regelmaat terug zal komen. Ik wil in de eerste plaats bewoners bedanken voor alle signalen, gesprekken, emails en hun actieve benadering van de politiek. De VVD bedank ik voor het vertrouwen. Mijn fractiegenoten bedank ik voor de bijzondere tijd die ik samen met hen als team heb mogen meemaken. Ik wil collega-raadsleden van andere partijen bedanken voor alle samenwerking én tegenwerking, het ambtelijk apparaat en de griffie voor de goede en prettige ondersteuning en de bodes en beveiliging voor het feit dat ze er altijd zijn en samen met ons lange avonden maken.

Ongetwijfeld kom ik velen van jullie nog tegen, misschien in de politiek …of anders in de participatiesamenleving!

Bedankt! 


7.5.13

 

Duur postzegelparkje tegen wil en dank?

Ondanks de nogal jeukerige naam, is het idee achter een 'postzegelparkje' best sympathiek. Door in ons dichtbebouwde, stenige stadsdeel pleintjes groener en mooier te maken, vergroot je het woongenot in de buurt. Maar wat als bewoners hier nou helemaal niet op zitten te wachten? 
 
De afgelopen weken ontving ik meerdere emails van bewoners rond het parkje tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Jeltje de Bosch Kemperpad in de Kinkerbuurt. Dit is een van de zeven plekken die GroenLinks en de PvdA in hun coalitieakkoord hebben bestempeld als postzegelparkje. En dús is er geld (vier ton voor dit project) en dús moet dat hele parkje op de schop.
 
Het stadsdeel wil er namelijk een aantrekkelijke plek realiseren met een gevarieerd aanbod. Maar dat is er al. Voor kleine kinderen zijn er de glijbaan en de zandbak, grotere kinderen spelen verderop in de voetbalkooi. Volwassenen spelen op een zomerse dag pétanque onder de bloesembomen of genieten van een goed glas wijn. Buurtbewoners prijzen het open karakter van het parkje en hebben meerdere malen aangegeven in onderzoeken dat ze dik tevreden zijn met de huidige indeling. Oké, die hondenpoepstrook naast de voetbalkooi moet echt weg, en als daar nog een goede opknapbeurt aan toegevoegd wordt, ziet het er weer als nieuw uit!


Maar nee hoor, afgelopen najaar lag er opeens een nieuwe visie: de karakteristieke groene hekjes moesten plaatsmaken voor een betonrand, en de voetbalkooi zou verplaatst worden, waardoor enkele oude bomen moesten wijken. Bewoners zouden (ondanks dat er geen enthousiasme voor is) in bakken een eigen kruidentuintje moeten gaan beheren. Iedere vierkante meter zou ingevuld en benut worden. Een participatiecircus werd opgetuigd om het plan erdoor te krijgen. Met veel onbegrip en negatieve reacties uit de buurt tot gevolg. Misschien wel het belangrijkste kritiekpunt: waarom moet er zo'n over-the-top plan voor vier ton worden gemaakt als vrijwel de hele buurt tevreden is met het parkje zoals het nu is??

Inmiddels heeft de portefeuillehouder, Hetty Welschen, op aandringen van de bewoners, enkele ideeën gewijzigd en besloten om de voetbalkooi niet te verplaatsen. Op de kosten heeft het vrijwel geen effect, want zoals Welschen zelf aangaf tijdens een bewonersavond: het geld is gelabeld, dus het is beschikbaar.

In mijn ogen gaat er iets goed mis, als bewoners de overheid moeten terugfluiten omdat ze het gek vinden dat er zoveel geld onnodig wordt uitgegeven in deze tijden van crisis .... eerder speelde een zelfde situatie bij de herinrichting van het Cremerplein. Ik heb hierover nu vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur. Inmiddels hebben meerdere bewoners ingesproken bij de raad en zijn bewoners met een petitie gestart waarin zij het stadsdeel smeken hun pleintje te laten zoals het is en vooral niet al dat geld te besteden aan een herinrichting.

Een leuk idee, postzegelparkjes, maar het lijkt vooral geld te zijn dat in die parkjes aan de bomen groeit.

4.5.13

 

Toespraak 4 mei bijeenkomst, Bos en Lommer

Hieronder de tekst van van mijn toespraak tijdens de 4 mei bijeenkomst, in de Boomkerk in Bos en Lommer:


“Wie staat nog stil bij 4 mei?” kopte het Parool gisteren.

De Tweede Wereldoorlog is nu bijna 68 jaar geleden beëindigd. Mijn ouders zijn beide na de Tweede Wereldoorlog geboren. Er zijn wel verhalen over de oorlogstijd, zoals in mijn familie het bombardement op het huis van mijn grootouders. En natuurlijk zijn er geschiedenisboeken, films en documentaires. Maar toch, de band met de Tweede Wereldoorlog wordt van generatie op generatie minder sterk. Dat is onvermijdelijk.

Juist daarom was het goed om gisteren in het Parool te lezen dat Amsterdamse jongeren de Dodenherdenking nog steeds belangrijk vinden. En daarom moeten we vasthouden aan bijeenkomsten als deze, en jongeren erbij blijven betrekken.

Ook als je zelf geen directe band hebt met de Tweede Wereldoorlog, word je er op sommige momenten hardhandig mee geconfronteerd. In mijn geval was dat vorig jaar zomer, toen ik samen met mijn vriendin een lang weekend doorbracht  met vrienden in Polen. We besloten om – onderweg naar Krakau - Auschwitz te bezoeken. Het was een snikhete dag en we werden in ons zomerkloffie rondgeleid door een gids. Ik kan u vertellen, het vakantiegevoel was snel verdwenen. Diegenen die weleens in Auschwitz zijn geweest, weten hoe confronterend, beklemmend en onwerkelijk zo’n bezoek is.

Je vraagt je af hoe datgene wat daar gebeurd is, heeft kúnnen gebeuren, en zelfs is uitgevoerd door mensen met een geweten, vaak met een gezin. Die gedachte liet me lange tijd niet los. Oorlog brengt blijkbaar bij sommigen het meest gruwelijke naar boven, en bij anderen juist het beste. Denk aan de mensen die – ook in deze buurt – in het verzet zaten of een onderduikadres boden aan joodse Amsterdammers en daarmee hun eigen leven in gevaar brachten.

“Vrijheid spreek je af”, is dit jaar het thema op 4 en 5 mei. De Tweede Wereldoorlog eindigde immers niet met een laatste slag, maar met een handtekening aan een tafel in Wageningen. Door afspraken tussen geallieerden kwam er een einde aan de bezetting, de moorden en gruwelijkheden zoals in Auschwitz.  De vrijheid zoals wij die kennen en dagelijks beleven, vindt dus zijn oorsprong in afspraken die op papier zijn vastgelegd.

Wat is vrijheid dan? Hoe voelt het? Voor mij betekent vrijheid dat je volledig jezelf kunt zijn en je kunt uiten zoals je wilt, ongeacht je geloof, ras, seksuele geaardheid of wat dan ook. Vrijheid is echter niet vrijblijvend of vanzelfsprekend. Wij zijn allen verantwoordelijk om ons aan de gemaakte afspraken te houden …

… en dat is nodig, want iedere dag wordt geschuurd en getornd aan de vrijheid. Zo ontdekte ik tijdens diezelfde vakantie in Polen, terwijl mijn hoofd nog overkookte van het bezoek aan Auschwitz, dat slechts enkele kilometers verderop discriminatie en zelfs racisme aan de orde van de dag zijn. Ook hier in Bos en Lommer zijn incidenten en voelen mensen zich niet altijd welkom. Ook in deze vrije stad, bakermat van tolerantie, is het nodig om continu, in dag- en nachtdiensten aan de vrijheid te werken, is het nodig als stadsdeel hier een speciaal programma voor op te zetten, is het zelfs nodig om artikel 1 van de Grondwet op het raam van je buurtrestaurant te plakken.     

Morgen vieren we onze vrijheid, vandaag herdenken we alle Nederlanders die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesoperaties erna. De doden die wij vandaag herdenken, inspireren ons als land om te blijven strijden voor onze vrijheid en die van anderen op deze wereld. Om zwaarbevochten afspraken te koesteren en elkaar daaraan te houden. Zij inspireren mij om ervoor te zorgen dat mijn dochter in vrijheid op kan groeien, zichzelf kan zijn en zich ervan bewust wordt dat ook haar vrijheid niet vrijblijvend is.

25.11.12

 

Strijden voor een veilig en schoon West


Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk, de vraag is alleen waarop. Deze maand buigen we ons in Amsterdam West over de begroting. Het Dagelijks bestuur wil nogmaals op groenonderhoud bezuinigen. Dit terwijl een verloederde, slecht onderhouden openbare ruimte niet alleen een negatief effect heeft op de leefbaarheid, maar ook uitnodigt tot a-sociaal gedrag. En dat is nou juist waar we in West helemaal klaar mee zijn! Als klap op de vuurpijl wil het bestuur ook bezuinigen op de verwijdering van graffiti. Niet verstandig en het levert weinig op. Lees hier meer over mijn voorstellen om deze bezuinigingen ongedaan te maken.
Op gebied van veiligheid wordt de inzet minder. Wij vinden veiligheid een kerntaak van de overheid en proberen de schade beperkt te houden. Na twee jaar cameratoezicht in de Jan van Galenstraat zijn deze camera’s onlangs weggehaald. Hoewel er van alles misging met de techniek, zijn beelden nuttig gebleken voor opsporingsdoeleinden. Ondernemers en bewoners die ik spreek, zijn blij met de relatieve rust die is ontstaan na plaatsing van de camera’s. De krampachtige houding van GroenLinks- maar ook PvdA-bestuurders als het gaat om cameratoezicht is mij een doorn in het oog. Er is steevast een grote meerderheid van Amsterdammers die geen enkel probleem ziet in cameratoezicht. Camera’s vormen op probleemlocaties een goed middel in de strijd tegen criminele en overlastgevende jeugd, preventief én om de pakkans te vergroten. Het Dagelijks Bestuur in West ziet camera’s echter als een uiterste redmiddel, dat alleen in beeld komt als jarenlange inzet van kostbare bataljons professionals en toezichthouders niet voldoende oplevert. Lees hier meer over mijn voorstel om cameratoezicht in de Jan van Galenstraat te behouden en uit te breiden naar het Karel Doormanplein.
Ik zie ook graag flexibele camera’s op locaties waar continu vuilnis verkeerd wordt aangeboden en grofvuil illegaal wordt gedumpt. Dit soort a-sociaal gedrag is op sommige plekken in ons stadsdeel eerder regel dan uitzondering. Tot grote ergernis van bewoners die zich wél goed gedragen. Eerder heb ik al gepleit voor strengere en slimmere handhaving. Hondenpoep, vuildump en zwerfafval zorgen voor een onveilige en ongezonde leefomgeving en moeten – veel vaker dan nu – simpelweg worden bestraft.
Naar aanleiding van een motie die ik eind vorig jaar indiende, waren dit jaar in vrijwel alle buurten van West inbraakpreventieavonden. Deze zijn druk bezocht. Inbraken en overvallen zijn in West nog steeds een groot probleem. Voor volgend jaar pleit ik voor veiligheidsbijeenkomsten die zich specifiek richten op oudere bewoners. Ouderen worden relatief vaker slachtoffer van een beroving of inbraak. Zij zijn gebaat bij tips op gebied van inbraakpreventie en een handelingsperspectief in verdachte, lastige situaties. 

15.8.12

 

Olympische Spelen na 100 jaar terug naar Amsterdam?

De Spelen in Londen zijn net afgelopen, de sporters zijn gehuldigd en de Paralympics beginnen over twee weken. Het was een ongelooflijk succes en heeft mij en vele anderen geïnspireerd om in deze onzekere tijden onze dromen niet uit het oog te verliezen. Maar Nederland zou Nederland niet zijn zonder criticasters die over elkaar heen buitelen om te benadrukken dat wij als kikkerlandje nooit in staat zijn om zo’n groot evenement te organiseren.

Kritiek is gezond en natuurlijk ligt het pad naar een tweede Olympische Spelen in Amsterdam in 2028 bezaaid met risico’s, obstakels en go/no-go momenten. Ik zie echter volop kansen om toe te werken naar een mooi en kansrijk bid! Zonder een ambitieuze stip aan de horizon kom je als land ook niet ver.

Het Olympisch Plan beoogt veel meer dan alleen maar het binnenhalen van de Spelen. We kunnen met een sportieve, vitale samenleving obesitas en overgewicht bestrijden. Dat is bijvoorbeeld in Amsterdamse stadsdelen als West en Nieuw West geen luxe, maar bittere noodzaak! We maken bovendien sneller stappen naar een goed OV-netwerk, een betere infrastructuur en krijgen hierdoor ook economische kansen. Of zoals onze Amsterdamse sportwethouder Eric van der Burg zegt, het gaat niet alleen om de nalatenschap van de Spelen maar ook vooral om de vóórlatenschap.

Dus eigenlijk maakt het niet uit of die Spelen in 2028 er uiteindelijk komen of niet. Een serieuze investering in onze gezondheid zal zich ook zonder Spelen terugbetalen. De droom en de weg er naartoe leveren al zoveel waardevolle acties, kennis en inspiratie op, dat we nu niet moeten vertragen. Daarom zet ik mij binnen, maar ook buiten de politiek in voor het Olympisch Plan. Ik ben sinds ruim een jaar lid van de Vonken van 2028, een groep jonge professionals die zichzelf en hun netwerk vrijwillig inzetten om de Olympische Spelen in 2028 een stukje dichterbij te brengen. Op dit moment werk ik met andere ‘Vonken’ bijvoorbeeld aan een plan om de bestuurlijke kwaliteit bij sportverenigingen te versterken en goede mensen enthousiast te maken om in het bestuur te gaan van sportverenigingen in Amsterdam die daar behoefte aan hebben.
Wil je meer weten over de Vonken, of ben je geïnteresseerd om ook een bijdrage te leveren? Kijk dan op de website


3.8.12

 

Gaypride!

Deze week zijn er tal van activiteiten in het kader van de jaarlijkse Gaypride in Amsterdam. Morgen vaar ik mee met de VVD boot (nr. 38!) tijdens de Canal Parade. Waarom eigenlijk?

Natuurlijk kan liefde ook ontstaan tussen twee mannen of twee vrouwen, en liefde is iets heel moois! Ik zie daarin geen verschil tussen homo- en heterostellen.

Helaas zien veel mensen op deze wereld dat  anders. In tientallen landen is homoseksualiteit wettelijk strafbaar en in nog meer landen lopen mensen gevaar als ze uitkomen voor hun homoseksuele geaardheid. Dat is in mijn ogen diep triest en onaanvaardbaar .... hier in Nederland ligt dat gelukkig anders. Maar toch, ook in ons eigen tolerante Amsterdam is het geweld en de agressie tegen homo's het afgelopen jaar weer toegenomen. Reden genoeg om discriminatie en hate crimes in de stad hoog op de politieke agenda te houden. "Overal homo kunnen zijn", is morgen dan ook de boodschap van de VVD-boot.

Veel mensen kennen de Canal Parade van de jaarlijkse nieuwsflits van 10 seconden die voorbij komt op televisie, waar je dan een stel halfnaakte mannen ziet dansen. Ik vond het altijd een beetje overdreven gedoe met een averechtse werking. Totdat ik zelf als toeschouwer langs de Prinsengracht stond en mijn mening helemaal moest bijstellen. De 80 boten laten juist zien dat de homogemeenschap in Nederland zeer breed en divers is, veel boten hebben een thema of boodschap en de mensen langs de kant maken er een geweldig feest van! Ik ben er morgen bij, u ook?23.4.12

 

Een middag mee met de straatcoaches

Afgelopen week fietste ik samen met VVD gemeenteraadsleden Robert Flos en Daniel van der Ree een middag mee met straatcoaches van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA). Aanleiding hiervoor was een kritisch artikel in Parool, waarin de methode van de straatcoaches als ‘te soft’ werd omschreven. Tijdens bewonersavonden zie ik dat bewoners zich soms hardop afvragen: “Waarom grijpen de straatcoaches niet harder in?” en: “Waarom stonden ze laatst te lachen met die hangjongeren?” Ik steun de inzet van straatcoaches sinds ze er zijn, dus dit was een goed moment om hun werk van dichtbij te zien.

Straatcoaches nemen hun plaats in tussen jongerenwerkers en de politie. Ze signaleren problemen en spreken jongeren hier direct op aan. Speciale gezinsbezoekers van SAOA gaan op bezoek om ouders te confronteren met het overlastgevende gedrag van hun kinderen. Helaas is dit nodig.Samen met twee straatcoaches bezocht ik ‘hotspots’ in De Baarsjes, zoals het Columbusplein en het Antillenplein. Ook stonden we in de Witte de Withstraat, voor de woning van een homoseksuele man die is bedreigd door jongens uit de buurt. En in de Jan van Galenstraat, waar bewoners en ondernemers nog steeds overlast ervaren.

Straatcoaches maken contact met jongeren op straat. Op die manier ontstaat een beeld van welke groepen er zijn, wie er deel van uitmaken, waar ze zich ophouden en wie hun broertjes zijn. De overlast voor bewoners wordt zo minder en er ontstaat waardevolle informatie voor de politie. De straatcoaches met wie ik meefietste, zitten trouwens niet heel dringend te wachten op extra bevoegdheden, al "zou een busje pepperspray in sommige situaties handig uitkomen". Mijn twee ‘collega-straatcoaches’ probeerden actief invulling te geven aan hun coachrol. Ze spraken jongeren tijdens onze fietstocht aan op gedrag en vroegen door naar hun schoolprestaties en ambities. Soms gaven ze tips, bijvoorbeeld over stagemogelijkheden. .

Om een uur of zeven, aan het einde van ons werkbezoek, was ik een nuttige ervaring rijker. Ik heb meer begrip van én voor de werkwijze van straatcoaches. Natuurlijk vormen zij geen wondermiddel, maar zij zijn absoluut een meerwaarde en een goede aanvulling op het werk van politie en andere organisaties die in de buurt actief zijn.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?